top of page
Evaluation at Desk

Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις

Η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση που θεσμοθετήθηκε με το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’), συνοδεύει την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Παράρτημα και στηρίζεται κατά βάση στην εξέταση της «δέουσας εκτίμησης» των επιπτώσεων ενός έργου σε μια περιοχή του Δικτύου Natura 2000 (άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). Λαμβάνει υπόψη τους στόχους διατήρησης της προστατευόμενης περιοχής, εστιάζει στις συνέπειες του υπό αδειοδότηση έργου στην περιοχή και εξετάζει αν επηρεάζεται η ακεραιότητα της συγκεκριμένης περιοχής.

Για την εκπόνηση της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης απαιτείται η έρευνα πεδίου και η συλλογή δεδομένων πεδίου για τα προστατευόμενα είδη πανίδας, χλωρίδας και ορνιθοπανίδας της περιοχής του Δικτύου Natura 2000. 

Η  Eco-Logical έχει αναλάβει την εκπόνηση ενός σημαντικού αριθμού Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων για ένα ευρύ φάσμα έργων που έχουν εγκατασταθεί σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 (ΕΖΔ/ ΖΕΠ). Στην πλειονότητα αυτών υλοποιήθηκαν εκτενείς εργασίες και έρευνες πεδίου, κατά τις οποίες συλλέχθηκαν σημαντικά στοιχεία και συμπεράσματα για τα προστατευόμενα είδη.
 

bottom of page